Meer leven in plaats van overleven?

In control? Out of touch!
Onze persoonlijkheid bestaat uit onverwerkte, gestolde emoties en aangeleerde, gevormde overtuigingen. We functioneren vanuit conditioneringen, programma’s, scripts, mechanis
men enzovoorts. Heel basaal komen deze neer op vluchten (flight), vechten (fight), vleien (fawn), bevriezen (freeze) en ineenstorten (faint). Dit automatische gedragsrepertiore gaat samen met vaste gevoelsreflexen en denkroutines. Deze verdedigingsmechanismen en overlevingsstrategieën (coping strategies en survival mechanisms) zitten in ons body-mindsysteem. Maar deze conditionering en programmering leveren ook belemmeringen op in geluk, gezondheid en groei. We overleven, zijn in-control, maar dit kost zeer veel energie met burn-out, stress, depressie, moedeloosheid tot gevolg. We zijn niet in contact met onszelf, met anderen, met het hier-en-nu en met ons potentieel.  We leven niet echt. Dit kan anders als we kiezen en gaan voor meer bewustzijn en meer energie.

Hoofd leeg en kalm. Lichaam fit en ontspannen.
Leven, leren, organiseren en werken gaan beter, makkelijker en prettiger wanneer wij ons bewust worden van onze overtuigingen, aannames, oordelen, standpunten en andere aangeleerde en onbewuste denkpatronen (versluieringen). Daarnaast door het erkennen, accepteren en doorleven van opgelopen en opgeslagen lading, zoals pijn, verdriet, angst, woede, schuldgevoel of andere ongewenste en onverwerkte ervaringen (blokkades). Beweging, aanraking en ademhaling, met aandacht, helpen je de versluieringen te doorzien en de blokkades te doorvoelen. Je hoofd raakt leeg en kalm en je lichaam voelt fit en ontspannen. Conditionering en programmering nemen af. We ervaren meer en meer geluk, gezondheid en groei.

Oude en nieuwe body-mindpatronen.

Naar meer coherentie en harmonie.
Met aandacht voor onze innerlijke conditie (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) kunnen we voelen, weten en zien hoe het met ons gaat. Brein, zenuwstelsel, hormoonhuishouding, ademhaling, immuunsysteem, energielichaam, spierspanning, kaken, middenrif en bekkenbodem geven dat allemaal aan. Net als hoofd (verwachtingen, overtuigingen), hart (sentimenten, gevoelens) en buik/bekken (behoeften, emoties). Naast zelf-inzicht hebben we zelf-acceptatie en zelf-compassie nodig om te komen tot innerlijke coherentie. In harmonie zijn met onszelf zorgt voor het meest adequate handelen. Tegelijkertijd kunnen we onze innerlijke conditie actief inzetten om te kiezen en te praktiseren wie en hoe we willen zijn. Daarbij komt het aan op het verwerken, loslaten en vrij maken* van oude body-mindpatronen en op het aanleren van, openstaan voor en afstemmen op** nieuwe body-mindpatronen. Na zelf-verwerkelijking (self-actualizing) komen we bij zelf-overstijging (self-transcending) en ervaren we ons-zelf, zonder patronen, als een bewustzijnsveld en energieveld. We leven in synchroniciteit met anderen en de natuur. We zijn vitaal, open, nieuwsgierig, competent, ontspannen, emotioneel stabiel, verbonden, bescheiden, altijd lerend en sociaal aanwezig
.
 In Engelse termen gaat het om processing, observing, de-armouring, releasing.
** In Engelse termen gaat het om re-orienting, relaxing, centering, grounding.

 

Infographic

Gebruik en Bevrijd alle gebieden van je lichaam.

Mentaal filter, emotioneel schild en fysiek pantser.
Onze conditionering en programmering drukken zich uit in spanningspatronen. Er is sprake van ‘vastzittende’ patronen (holding patterns),
te onderscheiden als het mentaal filter/koker, emotionele schild/scherm en fysieke pantser/harnas. Dit ‘vastzitten’ mondt uiteindelijk uit in verminderd geluk, gezondheid en groei. We vergeten dat onze essentie, ware aard, er nog steeds is. Energie en bewustzijn die we besteden aan overlevingsstrategieën en beschermingstactieken, gaan verloren aan wijsheid (intelligentie), gevoel (liefde) en vitaliteit (kracht). De versluieringen (bewustzijn) en blokkeringen (energie) van ons potentieel, zijn terug te vinden in onze houding, onze beweging, onze ademhaling, onze leef-, denk- en werkwijzen, onze levendigheid, onze gevoeligheid, ons oog/lichaamscontact etc. Ons afsluiten vanwege stoornissen (closed mind), kwetsuren (closed heart) en angsten (closed will) vormt ons mentaal koker, emotioneel schild en fysiek pantser. Wil jij meer freedom en flow in je leven en werk? Kijk bij het aanbod van BrightInnerBody voor individuele sessies en groepsactiviteiten.

Het lichaam als bron voor geluk, gezondheid en groei.
Ons gedrag wordt voor 60% bepaald door instinct, houding en beweging (buik/bekken, survival mind), voor 30% door contact, gevoel en beroering (hart, social mind) en voor 10% bepaald door inhoud, woorden en labels (hoofd, signalling mind). Vanuit deze drie basiscentra (hoofd, hart, hara) komt ons gedrag, vaak als mechanische, automatische re-activity. Dat er ook nog een vierde basiscentrum (hoger zelf, no-mind) is, vergeten we meestal. We kunnen veel effectiever, creatiever, productiever, sensitiever en coöperatiever leven, leren, en werken door het openen en activeren van de vier basiscentra. Met aandacht voor en inzet van ons lichaamsbewustzijn en onze levensenergie (her)krijgen we toegang tot onze natuurlijke, organische response-ability. In re-activity zitten we gevangen in onze body-mind patronen, in response-ability vergroten we onze keuzeruimte, bewegingsruimte en handelingsvrijheid.