Samenleven en samenwerken op een 'hoger' niveau?


Er is een transitie gaande van EGO(centrisme) naar ECO(centrisme). Het is een verschuiving van splitsing, contractie en afgescheidenheid naar heling, expansie en verbinding. In plaats van analyseren, plannen en regelen komt er meer ruimte voor innerlijk weten, puur ervaren en spontaan handelen. Willen we dit alles kunnen bereiken, dan is emotionele hechting en veiligheid een basisvoorwaarde.

Van bureaucratie naar community.
Mensen in een gezin, buurt, groep, team of organisatie staan in verbinding met elkaar. Er is een levend en vibrerend veld (social fabric). De kwantumfysica toont het aan (kwantumveld) en ook de interpersoonlijke neurobiologie stelt het vast (limbisch veld). Helaas zijn we in een vicieuze cirkel beland van steeds meer regulering, planning, besturing, management, compliance, organisatie-verandering, probleem-oplossing en doel-formulering (bureaucratie). Alle, onszelf opgelegde, maatstaven en structuren monden uit in verkokering van bewustzijn en verstarring van energie. Bij volledig puur bewustzijn en volmaakt vrije energie is de synergie en coherentie van een team of groep het grootst. Synchroniciteit en collectieve resonantie zorgen moeiteloos voor de beste prestaties voor iedereen (community).

Meer levensgeluk en werkplezier.
Voor positieve, constructieve en productieve relaties en interacties met elkaar, hebben we meer lichaamsbewustzijn en meer levensenergie nodig. Daarmee zijn we beter in staat om te gaan met welzijnsbevorderende (meer leven) en welzijnsverstorende (minder leven) processen. Welzijnsverstorende processen vertonen zich via chronische stress, demotivatie, onverschilligheid, afstand, vervreemding, vermoeidheid en uitputting. Dit betekent vermindering aan persoonlijke effectiviteit en productieve samenwerking. Welzijnsbevorderende processen leiden tot chronische bliss, motivatie, bevlogenheid, betrokkenheid, vitaliteit en vervulling. Dus tot een toename aan persoonlijke effectiviteit en productieve samenwerking. Wil jij makkelijk met deze processen kunnen omgaan?

Ons gezamenlijk welzijn omhoog.
Wat begon als persoonlijke ontwikkeling wordt steeds meer gezamenlijke vooruitgang, als onze bewustzijnsniveaus en energieniveaus toenemen. Organisatie-ontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang kunnen welzijnsbevorderend zijn voor ons allemaal. Lees wat David Hawkins schrijft in ‘Power vs Force’ (2012):
"Great effort is required to escape from the familiar gravity of lower attractor fields and to move to the influence of higher fields of consciousness and energy. One must have reached an energy field of 200 (Reason) in one’s own inner development. Lingering within the influence of fields below entails a real danger of becoming so deeply entrained that one cannot escape. Truly wellbeing can be said to begin at a calibrated level of about 500 (Love) and than continue on to infinity. The higher the level of these states, the greater its power to reprogram the subject’s entire life. The high states that people seek, by whatever means, is in fact the experience of their own inner being, inner essence (higher Self). It is not created from something ‘out there’ (such as a guru, music, drug, lover and so forth). At the consciousness and energy level of 600 (Peace), ordinary thought ceases. This state is the peace beyond all understanding. The ‘me/you’-duality and consequent illusion of separation disappear. To seek the levels of 700 to 1000 (Enlightenment) is to seek entrainment with the most powerful attractor fields."

Infographic

Emotionele hechting en veiligheid als basis voor samenwerken en samenleven.
Hoe onze emotionele hechting en veiligheid zich tijdens de zwangerschap, vlak na de geboorte en in onze eerste levensjaren vormt, is bepalend voor de rest van ons leven. Er ontstaan veilige, vermijdende, vastklampende of ambivalente hechtingsstijlen. De stijl die jij hebt, beïnvloedt jouw body-mindpatronen en handelingspatronen, dus hoe je communiceert, omgaat met anderen, contact maakt, samenwerkt, reageert. Als foetus, baby, peuter en kleuter hebben we bijna allemaal ervaringen die onprettig of bedreigend waren. Deze pijnlijke ervaringen zijn opgeslagen in onze body-mind (biologisch, fysiologisch, fysiek, psychisch). Tabak, drugs, sex, alcohol, social media, shoppen en overwerk, maar ook cognitieve trainingen en spirituele events, zijn slechts ‘escape routes’. Alsnog tot integratie (herstel van verbindingen) en differentiatie (gezonde volwassenwording) komen in onze body-mind-eenheid*, vraagt om meer lichaamsbewustzijn en meer levensenergie. Hiermee vergroot je je vermogen tot zelf-regulatie, zelf-acceptatie en zelf-ander-connectie.
* Voorbeelden zijn: linker en rechter hersenhelft, parasympathisch en sympathisch zenuwstelsel, achterste-middelste-voorste breindelen, hoofd-hart-hara en gevoelstoestand-mindset.

Vragen, adviezen en informatie?

Over ons

BrightInnerBody biedt onder andere Body de-armouring sessies aan. BrightInnerBody verzorgt voorts workshops en trainingen met aandachtoefeningen, beweging, chakra- en ademmeditaties.

sessies & events

KvK 70602115 | Bilthoven | omgeving Utrecht