Samenleven en samenwerken op een 'hoger' niveau?


Er is een transitie gaande van EGO(centrisme) naar ECO(centrisme). Het is een verschuiving van splitsing, contractie en afgescheidenheid naar heling, expansie en verbinding. Samenleven en samenwerken veranderen mee. In plaats van analyseren, plannen en regelen komt er meer ruimte voor innerlijk weten, puur ervaren en spontaan handelen. Willen we dit alles kunnen bereiken, dan is emotionele hechting en veiligheid een basisvoorwaarde.

Van bureaucratie naar community.
Mensen in een gezin, buurt, groep, team of organisatie staan in verbinding met elkaar. De verbinding is er rationeel/cognitief, emotioneel/affectief en fysiek/energetisch. De kwantumfysica toont het aan (kwantumveld) en ook de interpersoonlijke neurobiologie stelt het vast (limbisch veld). Helaas zijn we in een vicieuze cirkel beland van steeds meer regulering, planning, besturing, management, compliance, organisatie-verandering, probleem-oplossing en doel-formulering (bureaucratie). We staan, ongemerkt, continue onder druk en onder spanning van het wel en niet voldoen aan alle, onszelf opgelegde, maatstaven en structuren. Dit mondt uit in verkokering van bewustzijn en verstarring van energie. Bij volledig puur bewustzijn en volmaakt vrije energie is de synergie en coherentie van een team of groep het grootst. Er is een levend en vibrerend veld (social fabric) waar zelforganisatie en collectieve resonantie moeiteloos voor de beste prestaties zorgen voor iedereen (community).

Meer levensgeluk en werkplezier.
Een verschuiving uit het cognitieve en intellectuele domein, het toestaan van emoties en gevoelens (positief en negatief) en afstemming op onszelf (onze lichamelijke gesteldheid en lichaamssensaties) dragen bij aan positieve, constructieve, creatieve en productieve relaties en interacties met elkaar. Aandacht voor ons lichaam en onze innerlijke conditie (hoe het mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel met ons gesteld is) stelt ons in staat om te gaan met welzijnsbevorderende (meer leven) en/of welzijnsverstorende (minder leven) processen. Welzijnsverstorende processen vertonen zich via chronische stress, demotivatie, onverschilligheid, afstand, vervreemding, vermoeidheid en uitputting. Dit betekent vermindering aan persoonlijke effectiviteit en productieve samenwerking. Welzijnsbevorderende processen leiden tot chronische bliss, motivatie, bevlogenheid, betrokkenheid, vitaliteit en vervulling. Dus tot een toename aan persoonlijke effectiviteit en productieve samenwerking.

Ons gezamenlijk welzijn omhoog.
Met open mind, open heart, open will en open being kunnen we steeds meer zien (aandacht-igheid) en voelen (gevoel-ligheid). Onze bewustzijnsniveau's en energieniveau's nemen toe. Wat begon als persoonlijke ontwikkeling wordt steeds meer gezamenlijke vooruitang. David Hawkins schrijft over organisatie-ontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang in termen van bewustzijn en energie in ‘Power vs Force’ (2012):
"Great effort is required to escape from the familiar gravity of lower attractor fields and to move to the influence of higher fields of consciousness and energy. One must have reached an energy field of 200 (Reason) in one’s own inner development. Lingering within the influence of fields below entails a real danger of becoming so deeply entrained that one cannot escape. Truly wellbeing can be said to begin at a calibrated level of about 500 (Love) and than continue on to infinity. The higher the level of these states, the greater its power to reprogram the subject’s entire life. The high states that people seek, by whatever means, is in fact the experience of their own inner being, inner essence (higher Self). It is not created from something ‘out there’ (such as a guru, music, drug, lover and so forth). At the consciousness and energy level of 600 (Peace), ordinary thought ceases. This state is the peace beyond all understanding. The ‘me/you’-duality and consequent illusion of separation disappear. To seek the levels of 700 to 1000 (Enlightenment) is to seek entrainment with the most powerful attractor fields."

Infographic

Emotionele hechting en veiligheid als basis voor samenleven.
Hoe onze emotionele hechting en veiligheid zich tijdens de zwangerschap, vlak na de geboorte en in onze eerste levensjaren vormt, is bepalend voor de rest van ons leven. Er ontstaan veilige, vermijdende, vastklampende of ambivalente hechtingsstijlen. De stijl die jij hebt, beïnvloedt jouw body-mindpatronen en handelingspatronen, dus hoe je communiceert, omgaat met anderen, contact maakt, samenwerkt, reageert. Onze innerlijke conditie (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) kan hierdoor meer of minder geïntegreerd zijn. In plaats van tabak, drugs, sex, alcohol, Facebook, shoppen en overwerk gaat het erom te komen tot hernieuwde integratie van lichaamsfuncties en levensprocessen in ons. Tegelijkertijd kunnen specifieke lichaamsfuncties en levensprocessen in ons meer differentiatie nodig hebben, dat wil zeggen alsnog op een gezonde manier tot volwassenheid komen. Deze integratie en differentiatie zijn fysiologische, fysieke en psychische aangelegenheden, dat wil zeggen spelen zich af in onze body-mind-eenheid. Voorbeelden zijn: linker en rechter hersenhelft, parasympathisch en sympathisch zenuwstelsel, achterste-middelste-voorste breindelen, hoofd-hart-hara en gevoelstoestand-mindset. 

Persoonlijke ontwikkeling is goed voor groepen en teams.
Er is een verband tussen onze innerlijke conditie (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) enerzijds en de levendigheid en productiviteit in onze samenwerking en samenleving anderzijds. Hoe verzwakter het één, des te zwakker het ander. Als we dat weten, kunnen we wat doen met onze innerlijke conditie. De keus is aan jou. Om iets over dit verband te weten, volgt een citaat uit 'Theory and Practice of the Generation of Group Wisdom' (2003) van David LaChapelle:
"The body is a profound repository of memories. Memories that encode various traumas have their own distinct protective mechanisms, which often include states of unconsciousness, numbness, lack of feeling, heaviness, pain and dissociation. These pools of memory  and trauma constrain our capacity to attend to real-time experiences. Feeling tones, emotional energy and even conceptual points of view are often held, beneath the level of conscious awareness, within the bodymind. Left unnoticed these pools create blocks in our flow of energy and drops in our level of consciousness. Members of a group often adopt a variety of defenses in the face of these discontinuities. These defenses include withdrawal, over-achieving, over-empathetic identification, loss of attention and focus, to name a few."

Vragen, adviezen en informatie?

Over ons

BrightInnerBody biedt onder andere Body de-armouring sessies aan. BrightInnerBody verzorgt voorts workshops en trainingen met aandachtoefeningen, beweging, chakra- en ademmeditaties.

sessies & events

KvK 70602115 | Bilthoven | omgeving Utrecht