Samenleven en samenwerken op een 'hoger' niveau?


Er is een transitie nodig van EGO(centrisme)naar ECO(centrisme). Het is een verschuiving van een mechanistisch en reductionistisch mens- en wereldbeeld naar een organisch en holistisch mens- en wereldbeeld. Samenleven, samenwerken, organiseren en leren zullen mee veranderen. Het is ook een verschuiving van splitsing, contractie en afgescheidenheid naar heling, expansie en verbinding. In plaats van analyseren, plannen en regelen komt er meer ruimte voor innerlijk weten, puur ervaren en spontaan handelen. Willen we dit alles kunnen bereiken, dan is emotionele hechting en veiligheid een basisvoorwaarde.

VAN EGO NAAR ECO, VAN IK NAAR WIJ

SAMEN NAAR ‘HOGERE’ NIVEAU’S

ONDERLINGE VERBINDING

Vragen, adviezen en informatie?

Over ons

BrightInnerBody biedt sessies Body de-armouring en trajecten Body-mindfulness aan. BrightInnerBody verzorgt voorts workshops, trainingen en retreats met oa dans, beweging, contactoefeningen, chakra- en ademmeditaties.

sessies & events

KvK 70602115 | Bilthoven | omgeving Utrecht