Individuele sessies en Groepstrainingen.

Kies voor meer bewustzijn en meer energie.
Met individuele sessies en groepstrainingen van BrightInnerBody verzachten en verwerken we blokkades en barrïères in het lichaam. Tegelijkertijd stimuleren en begeleiden we bewegingen en openingen in het lichaam. Je bewustzijnsstaat verhoogt en verheldert zich en je energiestroom bevrijdt en verfijnt zich. Uiteindelijk blijft volledig puur bewustzijn en volmaakt vrije energie over. Volledig puur bewustzijn is bewustzijn dat niet versnipperd raakt en verstrooid is. We hebben focus, helderheid en kalmte. Volmaakt vrije energie is energie die niet verspild wordt of verstard is. We zijn stevig, vitaal en ontspannen. Individuele sessies bestaan uit body de-armouring en/of body-mindfulness. Tijdens groepstrainingen (cursus, workshop) doen we bijvoorbeeld ademmeditaties, chakrameditaties, aandacht- en contactoefeningen.

Lichaamsgerichte persoonlijke groei.
De persoonlijke begeleiding en groepstraining van BrightInnnerBody kun je in je leven en je werk gebruiken voor:
– minder spanning / meer ontspanning,
– minder vast zitten / meer vrij bewegen (mentaal, fysiek en/of emotioneel),
– jezelf zijn, oké zijn met jezelf en je “zelf” overtreffen,
– minder depressief, gevoelloos en teruggetrokken / meer zichtbaar, raakbaar en betrokken,
– minder uit contact / meer in contact,
– minder twijfel, zorgen en onrust / meer helderheid, rust en focus,
– minder denken, druk doen en bezig zijn / meer voelen, ervaren en genieten,
– ballast, verleden los-laten / hier-en-nu, toekomst “mee-maken”,
– meer vrouw zijn / meer man zijn én vrouwelijk / mannelijk in jezelf verenigd hebben,
– ontwikkeling van persoonlijk leiderschap / persoonlijke effectiviteit.

Hoofd, hart, hara en hoger zelf.

Onze vier basiscentra.
De individuele sessies en groepsactiviteiten van BrightInnerBody openen de vier basiscentra (hoofd, hart, hara en hoger zelf) steeds verder. Vaak zijn deze centra afgesloten of vernauwd. We werken en leven adaptief en reactief en niet creatief en responsief. We doen onszelf hiermee tekort. We zijn mentaal (hoofd), emotioneel (hart-buik), fysiek (hara*; buik-bekken) en spiritueel (hoger zelf, essentie, Bron) tot meer in staat:
Mentaal kunnen we een proces ingaan dat helpt helder en open te denken en in verbinding te zijn met onze intuïtie en innerlijke weten. Dit kunnen we enlightenment noemen.
Emotioneel is een proces mogelijk om intens te voelen en te genieten en dat ons vermogen tot diepgaand contact met anderen stimuleert. Dit kunnen we engagement noemen.
Fysiek kunnen we een proces doormaken dat leert goed te zorgen voor en te genieten van een gezond en levendig lichaam en in de praktijk te brengen wat je wilt en voelt. Dit kunnen we embodiment noemen.
Spiritueel kan er een proces zijn dat je weer in contact brengt met de Bron in jezelf en je uiting laat geven aan alles wat in je leeft (‘spirit’) en waarvoor je leeft (‘purpose’). Dit kunnen we unfoldment noemen.
* Hara is Japans voor buik en betekent in het zen-boeddhisme centrum of midden.

 

Infographic

Ons potentieel aanboren en benutten.

Meer jezelf zijn en van binnenuit stralen.
Veel van het potentieel in ons benutten we niet. Hoe komt dat? We zijn druk in ons hoofd bezig en er is veel gaande in ons lijf. Door spanning, ongemak, onvrede, onrust en onmacht vernauwt ons bewustzijn zich en zetten we onze energie vast. Ons pijnlichaam wint het van ons vitaallichaam. Met een open mind, open heart, open will en open being kunnen we over ons volle potentieel beschikken. Door een dieper contact met onszelf en in het lichaam kunnen we ons onbegrensde, oorspronkelijke zelf en ons vitaallichaam weer of meer tot leven wekken. Body de-armouring, Body-mindfulness, Body-mind Activation en Body-mind Awareness zijn er allemaal op gericht de verbinding met jezelf te herstellen en om de toegang tot je potentieel te herkrijgen. Er zit  veel meer in je, dan je denkt!

Vitaal én ontspannen zijn. Levendig én in balans zijn.
Individuele begeleiding en groepstraining van BrightInnerBody brengt je opnieuw of meer in contact met alles wat in je leeft. We geven aandacht aan het pijnlichaam (fixatie/contractie) en aan het vitaallichaam (expansie/relaxatie). Daartoe werken we met lichaamsgebieden, zoals borst, buik en bekken en met lichaamsenergie, zoals prana en kundalini. Het goed in contact staan met ons lichaam, het gewaarzijn van lichamelijke sensaties, de inzet van ademhaling en zintuigen en het met beide benen op de grond staan, heeft invloed op de stroming van energieën en op onze staat van bewustzijn. Centreren, gronden en in het hier-en-nu zijn stellen je in staat om te gaan met alle levensangst en levenslust. Je gaat steeds meer leven en werken vanuit je kern, je essentie, je hogere zelf.