Meer over ons . . . . .


Het draait om jou en jouw wens gelukkiger, gezonder en bewuster te leven. En, om verder te groeien en meer van jezelf en je potentieel te ontdekken. BrightInnerBody ondersteunt je hierbij met lichaamswerk, ademwerk, body-mindfulness en lichaamsgerichte coaching.

Remi van Steenderen (coach, bodyworker en trainer).
Mijn naam is Remi van Steenderen. Als coach, bodyworker en trainer werk ik sinds 2011. Vanaf 2014 alleen nog lichaamsgericht en psychosomatisch. BrightInnerBody heb ik in 2017 opgericht om meer bekendheid te geven aan het werk dat ik als lichaamsgericht coach, psychosomatisch bodyworker en trainer doe. Momenteel ben ik tevens parttime werkzaam bij de rijksoverheid.

Ik ben creatief, sensitief, rustig, zorgvuldig, nieuwsgierig. Ik ben graag fysiek actief en deed en doe dat onder andere door kundalini yoga, dans en sport. Maar ik kan ook goed ontspannen bijvoorbeeld in de sauna of met een boek en kop thee.

Ik ben er niet zozeer op uit om klachten van mensen te verhelpen of hun (fysieke en/of emotionele) problemen op te lossen. In plaats daarvan ga ik uit van de intelligentie, liefde en kracht die wij al in ons hebben en breng ik mensen (weer) in contact met zichzelf, hun essentie en hun potentieel. Ieders helings- en groeiproces kan tijdelijk ondersteuning en begeleiding gebruiken.

Door mij gevolgde trainingen, retreats en workshops zijn:
2018-2020: Somatic Experiencing, Somatic Traumahealing, Neuro-Affective Relational Healing, Bodymind opleidingen, Aumm opleidingsinstituut (Rotterdam, Groningen)
2019-2020: Triggerpoint Release en Fascia Release, Zonnevlecht Opleidingen, Triggerpointcoach Opleidingen, Anatomy Trains (Bussum, Vlijmen, Amsterdam)
2014-2020: Body de-armouring en BioDynamic Breathwork, Andrew Barnes, Flaviu Pop, De’an Matuka, Sanna Sanita, Susanne Roursgaard, Sabina Tschudi, Johannes Schröder, Nisarga Dobosz (België, Nederland, Estland, Duitsland, Turkije)
2017-2019: Tibetaanse massage, Thai Yoga massage,  Hara Awareness massage, Johan Raaijmakers, Richelle van Gerwen, Anando Würzburger (Nederland, België, Frankrijk, Duitsland)
2016-2016: Lichaamsgerichte diagnostiek en interventies, Bodymind Opleidingen (Rotterdam)
2014-2015: Energetisch lichaamswerk, Atma Instituut (Amersfoort)
2015+2018: Pelvic Heart Integration, Robert Osborn, Marta Emmit, Dirk Marivoet (Verenigd Koninkrijk)
2014-2014: Embodied Experiencing/Learning, Arawana Hayashi, Paula Kolthoff (Berlijn, Amsterdam)
2008-2010: Opleiding transformationeel coach en groepsdynamiek, Instituut Orbis (Amersfoort)
2007-2018: Journey into the Divine, Oneness University en One World Academy (India)
2006-2018: Tantra, Pema Gitama, Hariprem, Kaulika, Dawn Cartwright, Alex Vartman, Raja en Puja Richardson, Jacqueline Snelder, Ma Ananda Sarita, Sasha Cobra (Nederland, Ierland, Zweden, Zwitserland, Ibiza, Corfu, India, Duitsland)
2005-2006: Massage opleiding, Akademie voor massage en beweging (Amsterdam)

Remi van Steenderen en BrightInnerBody

REMI VAN STEENDEREN

Sinds 2014 werk ik als coach, bodyworker en trainer. Ik heb verschillende trainingen en opleidingen met lichaamsgerichte werkwijzen gevolgd. Ik kan mij goed afstemmen op waar de ander aandacht nodig heeft, fysiek, emotioneel en energetisch. Door aandacht, beweging, adem en aanraking versterk ik iemand's groei- en helingsproces.


BRIGHTINNERBODY

KvK 70602115
Bilthoven
omgeving Utrecht

CONTACTFORMULIERAlgemene voorwaarden BrightInnerBody.
BrightInnerBody
 gebruikt de volgende Algemene Voorwaarden (zie A t/m E hieronder) bij de door haar aangeboden individuele sessies en groep events. Cliënten en deelnemers kunnen kennis nemen van de Algemene Voorwaarden op de website www.brightinnerbody.nl. Cliënten en deelnemers worden geacht bij aanmelding voor sessies en/of events de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

A. Aanmelden / Afmelden.
- Een boeking/aanmelding is definitief wanneer datum en tijdstip per email door BrightInnerBody zijn bevestigd. Zolang een aanmelding in behandeling is, kan BrightInnerBody aangekondigde of gecommuniceerde data/tijdstippen veranderen of niet meer beschikbaar laten zijn.
- Afmelding door cliënt c.q. deelnemer kan tot 48 uur voorafgaand aan de start van een sessie en/of event worden gedaan per email, daarna dient afmelding vóór de start telefonisch of per sms gedaan te worden. Bij het uitblijven van een afmelding als in de vorige zin, blijft cliënt de geldende prijs verschuldigd, tenzij sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.
- Vanwege afmelding zonder acceptabele reden(en) en vanwege herhaald afmelden, kan BrightInnerBody andere (definitieve) aanmeldingen van de cliënt c.q. deelnemer (alsnog) weigeren.
- Afmelding door BrightInnerBody kan tot 48 uur voorafgaand aan de start van een sessie en/of event worden gedaan per email, daarna, indien mogelijk, ook telefonisch of per sms. Eventueel reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd, tenzij alternatieve sessie- en/of eventsdata kunnen worden afgesproken.

B. Betalen / Prijzen.
- Betaling van sessies en/of events geschiedt contant of per bank. De wijze van betaling wordt naar aanleiding van een boeking/aanmelding tussen cliënt c.q. deelnemer en BrightInnerBody duidelijk gemaakt.
- Contante betaling wordt gedaan bij de sessie of het event. Betaling per bank gebeurd door vooruitbetaling.
- Bij boeking/aanmelding gelden de prijzen die op de website www.brightinnerbody.nl of elders zijn vermeld. In voorkomende gevallen kan er een aanbieding of korting gelden. Cliënten c.q. deelnemers kunnen nimmer aanspraak maken op meerdere aanbiedingen en/of kortingen tegelijkertijd.
- Prijzen zijn inclusief BTW. BTW wordt niet vermeld vanwege ontheffing door de Belastingdienst.

C. Geen zorgverlening / Eigen verantwoordelijkheid.
- Sessies (lichaamswerk) en events (groepswerk) aangeboden door BrightInnerBody zijn op geen enkele wijze bedoeld als een vorm van geneeskundige zorg en/of therapeutische behandeling.
- Sessies en events bieden geen vervanging van geneeskundige zorg en/of therapeutische behandeling.
- Cliënten c.q. deelnemers dragen de verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun eigen gezondheid en hun algehele welzijn.
- Het aangeboden lichaamswerk tijdens sessies is afgestemd op en dienend aan de ontvangende persoon (cliënt) op dat moment. Lichaamswerk wordt zorgvuldig en met respect voor de ontvangende persoon gegeven en naar beste weten en kunnen.
- Sessies en events zijn niet gericht op een specifiek resultaat. De algehele intentie bij sessies en events is het verhogen en verhelderen van het bewustzijn en het bevrijden en verfijnen van energie. Cliënten c.q. deelnemers wordt erop gewezen dat een toename aan ‘negatieve’ emoties, ‘negatieve’ gedachten en fysieke ‘klachten’ zich (tijdelijk) kan voordoen.
- Cliënten c.q. deelnemers wordt aanbevolen uitgerust te zijn voor aanvang van een sessie en/of event en rusttijd te nemen na afloop van een sessie en/of event.
- Deelname aan sessies en events is niet geschikt bij zwangerschap, ernstige fysieke klachten of ziekten, grote psychische stoornissen en (zware) operaties 1 jaar voorafgaand aan een sessie of de start van een event.

D. Aansprakelijkheid / Schade.
- BrightInnerBody is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten in verband met een sessie en/of event, afmelding van een sessie en/of event hieronder mede begrepen.
- Indien ondanks voorgaande op enig moment aansprakelijkheid en schadeplichtigheid toch wordt vastgesteld, dan zal schadevergoeding zijn gelimiteerd tot EUR 300,-- per gebeurtenis.
- Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

E. Tijdens sessies / Buiten sessies.
- Te allen tijde wordt de cliënt uitgenodigd zijn/haar wensen en grenzen aan te geven, zowel aan het begin van een sessie, tijdens en buiten sessies.
- BrightInnerBody doet geen mededelingen aan anderen over de ontvangende persoon (cliënt), dat wil zeggen neemt hieromtrent vertrouwelijkheid in acht. 
- BrightInnerBody legt geen persoonsgegevens vast. Emails, sms-berichten en ander berichtenverkeer worden na een jaar verwijderd.
- Van cliënten wordt verwacht zorgvuldig te zijn in hun uitlatingen naar anderen in verband met BrightInnerBody, de sessies en het bijkomende zakelijk contact.
- Het contact tijdens sessies is persoonlijk en professioneel.
- Persoonlijk contact buiten sessies verandert het voorgaande niet en is geen aanvulling of verlenging van het contact tijdens sessies.
- Zakelijk contact buiten sessies kan bestaan uit allerlei praktische zaken en de planning van sessies.
- Zakelijk contact buiten sessies kan daarnaast, tot twee weken na een sessie, bestaan uit het stellen van vragen, uiten van zorgen, geven van complimenten, delen van ervaringen  en melden van klachten.
- Bij klachten wordt gestreefd naar een oplossing in der minne, eventueel, met tussenkomst van een onafhankelijke derde.
- Het voorgaande onder E geldt, in zover als mogelijk is, eveneens voor events (groepstraining).

Vragen en antwoorden (body de-armouring sessies).
Wij zijn te vinden op Facebook en Linkedin. Je kunt ons bereiken via email en door het contactformulier te gebruiken. Bij vervolgcontact kunnen we per telefoon (ook Skype) vragen, adviezen en informatie bespreken. Verder kun je hieronder de antwoorden lezen op ‘veelgestelde vragen’ over individuele sessies. Voor groepsactiviteiten zijn er géén vragen en antwoorden.

1. Voor wie zijn de body de-armouring sessies bedoeld?
Antwoord: Voor iedereen die een bewust, gezond en gelukkig leven wil leiden. Misschien doe je aan yoga, tantra, meditatie, dans of beweging, maar dat hoeft niet. De sessies zijn ook bedoeld voor alle mensen die werken aan hun persoonlijke of professionele ontwikkeling of zich richten op beauty, health en wellness.

2. Is er keus uit andere individuele sessies dan body de-armouring sessies?
Antwoord: Ja, ik bied ook body re-connection en dynamic breath release sessies aan. Met dynamic breath release laad je jezelf op met nieuwe energie om vervolgens oude spanningen en blokkades los te laten. Body re-connection zorgt ervoor dat je meer in je lijf komt, in je basis en je centrum.

3. Wat heb ik aan body de-armouring sessies?
Antwoord: Deze individuele sessies zorgen dat je blokkades en barrières in je 'bodymind' kan verwerken. Tegelijkertijd brengen ze meer leven, gevoel, rust en openheid in je tot stand. Je gaat functioneren met meer en meer bewustzijn (helder en kalm) en meer en meer energie (moeiteloos en vreugdevol).

4. Wat is beter, één losse sessie of een traject van meerdere sessies?
Antwoord: Wil je écht vooruitgang maken in een bepaalde richting of op een bepaald gebied? Dan is een traject van meerdere sessies aan te raden. Natuurlijk kun je altijd ervoor kiezen om eerst één sessie Body de-armouring te boeken. Als lengte van de periode tussen verschillende sessies in raad ik twee weken aan. Kies wat bij jou en jouw groei past.

5. Welke kleding draag ik tijdens het ontvangen van sessies?
Antwoord: Voor Body de-armouring sessies kun je kiezen om geheel naakt te zijn of om je slip aan te houden. Vrouwen kunnen eventueel ook een topje of hemdje aandoen. Wil je graag een sessie of sessies ontvangen én geheel gekleed blijven, dan zou een yoga-outfit of iets vergelijkbaars ook mogelijk zijn.
NB. Per sessie bespreken we vooraf wat je grenzen zijn als het gaat om lichaamsgebieden die je niet aangeraakt wilt hebben.

6. Wat is goed om zelf te doen tijdens de body de-armouring sessies?
Antwoord: Goed blijven ademen. Blijven voelen wat er in je gebeurt. In contact blijven met het hier-en-nu en met mij, je eigen impulsen blijven volgen en, indien nodig, zeggen wanneer het teveel of te spannend voor je is. Tijdens de sessie help ik je hierbij.

7. Heb je tips voor de tijd voorafgaand aan en na afloop van een body de-armouring sessie?
Antwoord: Houd tijd (circa 2 uur) vrij voor jezelf, vooraf en achteraf. Sta stil bij wat je wilt en wat je lichaam nodig heeft.

8. Zijn er contra-indicaties, d.w.z. situaties waarin het beter is om geen sessies te boeken?
Antwoord: Individuele sessies raad ik af bij zwangerschap, recente (zware) operaties, ernstige psychische aandoeningen en ernstige fysieke klachten.