Meer over ons . . . . .


Het draait om jou en jouw wens gelukkiger en gezonder te leven. En ook om verder te groeien, persoonlijk en professioneel, en je potentieel te (her)ontdekken. BrightInnerBody ondersteunt je hierbij met lichaamsgerichte en ervaringsgerichte therapie- en coachingssessies. Lees meer over ons hieronder.

Remi van Steenderen (lichaamsgericht therapeut, coach)
Mijn naam is Remi van Steenderen. Sinds 2014 ondersteun ik mensen ervaringsgericht en lichaamsgericht door middel van allerlei vormen van lichaamswerk, ademwerk en traumawerk. BrightInnerBody heb ik in 2017 opgericht om meer bekendheid te geven aan het werk dat ik als lichaamsgericht therapeut en coach doe.

Ik ben creatief, sensitief, rustig en nieuwsgierig. Ik ben graag fysiek actief en deed en doe dat onder andere door kundalini yoga, dans en sport. Maar ik kan ook goed ontspannen bijvoorbeeld in de sauna of met een boek en kop thee.

Ik ben er niet zozeer op uit om klachten van mensen te verhelpen of hun (fysieke en/of emotionele) problemen op te lossen. In plaats daarvan ga ik uit van de intelligentie, liefde en kracht die wij al in ons hebben en breng ik mensen (weer) in contact met zichzelf, hun essentie en hun potentieel. Van daaruit voltrekt zich bij iedereen van nature een helings- en groeiproces. Met lichaamsgerichte en ervaringsgerichte sessies stimuleer en ondersteun ik dat proces.

Door mij gevolgde trainingen, retreats en workshops zijn:
2018-2023: Somatic Traumahealing, Neuro-Affective Relational Trauma Healing, Nervus Vagus in Therapie, Bodymind opleidingen, Aumm opleidingsinstituut, Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie (Rotterdam, Groningen, Amsterdam)
2020-2023: Trauma-release Breathwork, Trauma-release Bodywork, BBTRS, BRTT, TRB (Estland, Turkije, Nederland)
2021-2022: Seksualiteit in Verbinding, Bodymind opleidingen (Rotterdam)
2019-2021: Triggerpoint Release, Fascia Release, Buik-Orgaan Release, Zonnevlecht Opleidingen, Fysio Physics, Triggerpointcoach Opleidingen, Anatomy Trains (Vlijmen, Bussum, IJsselstein, Amsterdam)
2014-2020: Body de-armouring, Andrew Barnes, Flaviu Pop, De’an Matuka, Sanna Sanita, Susanne Roursgaard, Sabina Tschudi, Johannes Schröder, Nisarga Dobosz (België, Nederland, Estland, Duitsland)
2015,'18+'23: Pelvic Heart Integration, Robert Osborn, Marta Emmit, Dirk Marivoet (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk)
2017-2019: Tibetaanse massage, Thai Yoga massage,  Hara Awareness massage, Johan Raaijmakers, Richelle van Gerwen, Anando Würzburger (Nederland, België, Frankrijk, Duitsland)
2016-2016: Lichaamsgerichte diagnostiek en interventies, Bodymind Opleidingen (Rotterdam)
2014-2015: Energetisch lichaamswerk, Atma Instituut (Amersfoort)
2014-2014: Embodied Experiencing/Learning, Arawana Hayashi, Paula Kolthoff (Berlijn, Amsterdam)
2008-2010: Opleiding transformationeel coach en groepsdynamiek, Instituut Orbis (Amersfoort)
2007-2023: Journey into Oneness, Oneness University, One World Academy en Golden Age Movement (India)
2006-2018: Tantra, Pema Gitama, Hariprem, Kaulika, Dawn Cartwright, Alex Vartman, Raja en Puja Richardson, Jacqueline Snelder, Ma Ananda Sarita, Sasha Cobra (Nederland, Ierland, Zweden, Zwitserland, Ibiza, Corfu, India, Duitsland)
2005-2006: Massage opleiding, Akademie voor massage en beweging (Amsterdam)

Remi van Steenderen en BrightInnerBody

REMI VAN STEENDEREN

Sinds 2014 werk ik als therapeut, coach en personal trainer. Ik heb verschillende trainingen en opleidingen met lichaamsgerichte werkwijzen gevolgd. Ik kan mij goed afstemmen op waar de ander aandacht nodig heeft, fysiek, emotioneel en energetisch. Door aandacht, beweging, adem en aanraking ondersteun ik iemand's groei- en helingsproces.

CONTACTFORMULIER  Algemene voorwaarden BrightInnerBody.
  BrightInnerBody
   gebruikt de volgende Algemene Voorwaarden (klik op A t/m E hieronder) bij de door haar aangeboden lichaamsgerichte sessies, coaching en training. Cliënten worden geacht bij aanmelding voor sessies, coaching en training de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

  A. Aanmelden / Afmelden.
  Lees meer ...... Lees minder ...

  - Een boeking is definitief wanneer datum en tijdstip per email door BrightInnerBody zijn bevestigd. Zolang een boeking in behandeling is, kan BrightInnerBody aangekondigde of gecommuniceerde data/tijdstippen veranderen of niet meer beschikbaar laten zijn.
  - Afmelding door cliënt kan tot 48 uur voorafgaand aan de start van een sessie worden gedaan per email, daarna dient afmelding vóór de start telefonisch of per sms of whatsapp gedaan te worden. Bij het uitblijven van een afmelding als in de vorige zin, blijft cliënt de geldende prijs verschuldigd, tenzij sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.
  - Vanwege afmelding zonder acceptabele reden(en) en vanwege herhaald afmelden, kan BrightInnerBody andere (definitieve) boekingen van de cliënt (alsnog) weigeren en/of betaling verlangen van de door BrightInnerBody gemaakte kosten voor de huur van de sessieruimte.
  - Afmelding door BrightInnerBody kan tot 48 uur voorafgaand aan de start van een sessie worden gedaan per email, daarna, indien mogelijk, ook telefonisch of per sms of whatsapp.
  - Eventueel reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd, tenzij alternatieve sessiedata kunnen worden afgesproken.

  B. Betalen / Prijzen.
  Lees meer ...... Lees minder ...

  - Betaling van sessies geschiedt contant of per bank. De wijze van betaling wordt naar aanleiding van een boeking tussen cliënt c.q. deelnemer en BrightInnerBody duidelijk gemaakt.
  - Contante betaling wordt gedaan bij de sessie. Betaling per bank gebeurd door vooruitbetaling.
  - Bij boeking gelden de prijzen die op de website www.brightinnerbody.nl of elders zijn vermeld. In voorkomende gevallen kan er een aanbieding of korting gelden. Cliënten kunnen nimmer aanspraak maken op meerdere aanbiedingen en/of kortingen tegelijkertijd.
  - Prijzen zijn inclusief BTW. BTW wordt niet vermeld vanwege ontheffing door de Belastingdienst.

  C. Geen zorgverlening / Wel-zijnsbevordering.
  Lees meer ...... Lees minder ...

  - Lichaamsgerichte sessies, coaching en training aangeboden door BrightInnerBody zijn op geen enkele wijze bedoeld als een vorm van geneeskundige zorg en/of therapeutische behandeling.
  - Sessies bieden geen vervanging van geneeskundige zorg en/of therapeutische behandeling.
  - Cliënten dragen verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun eigen gezondheid en hun algehele welzijn.
  - Het aangeboden lichaamswerk tijdens sessies is afgestemd op en dienend aan de ontvangende persoon (cliënt) op dat moment. Lichaamswerk wordt zorgvuldig en met respect voor de ontvangende persoon gegeven en naar beste weten en kunnen.
  - Sessies zijn niet gericht op een specifiek resultaat. De algehele intentie bij sessies is het verhogen en verhelderen van het bewustzijn en het bevrijden en verfijnen van energie. Cliënten wordt erop gewezen dat een toename aan ‘negatieve’ emoties, ‘negatieve’ gedachten en fysieke ‘klachten’ zich (tijdelijk) kan voordoen.
  - Cliënten wordt aanbevolen uitgerust te zijn voor aanvang van een sessie en rusttijd te nemen na afloop van een sessie.
  - Deelname aan sessies is niet geschikt bij zwangerschap, ernstige fysieke klachten of ziekten, grote psychische stoornissen en (zware) operaties 1 jaar voorafgaand aan een sessie.

  D. Aansprakelijkheid.
  Lees meer ...... Lees minder ...

  - BrightInnerBody is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten in verband met een sessie, afmelding van een sessie hieronder mede begrepen.
  - Indien ondanks voorgaande op enig moment aansprakelijkheid en schadeplichtigheid toch wordt vastgesteld, dan zal schadevergoeding zijn gelimiteerd tot EUR 300,-- per gebeurtenis.
  - Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

  E. Tijdens sessies / Buiten sessies.
  Lees meer ...... Lees minder ...

  - Te allen tijde wordt de cliënt uitgenodigd zijn/haar wensen en grenzen aan te geven, zowel aan het begin van een sessie, tijdens en buiten sessies.
  - BrightInnerBody doet geen mededelingen aan anderen over de ontvangende persoon (cliënt), dat wil zeggen neemt hieromtrent vertrouwelijkheid in acht.
  - BrightInnerBody legt geen persoonsgegevens vast. Emails, sms-berichten en ander berichtenverkeer worden na een jaar verwijderd.
  - Van cliënten wordt verwacht zorgvuldig te zijn in hun uitlatingen naar anderen in verband met BrightInnerBody, de sessies en het bijkomende zakelijk contact.
  - Het contact tijdens sessies is persoonlijk en professioneel.
  - Persoonlijk contact buiten sessies verandert het voorgaande niet en is geen aanvulling of verlenging van het contact tijdens sessies.
  - Zakelijk contact buiten sessies kan bestaan uit allerlei praktische zaken en de planning van sessies.
  - Zakelijk contact buiten sessies kan daarnaast bestaan uit het stellen van vragen, uiten van zorgen, geven van complimenten, delen van ervaringen  en melden van klachten.
  - Bij klachten wordt gestreefd naar een oplossing in der minne, eventueel, met tussenkomst van een onafhankelijke derde.

  Veelgestelde vragen en antwoorden.
  Hieronder lees je de antwoorden op ‘veelgestelde vragen’ over de lichaamsgerichte en ervaringsgerichte sessies.

  1. Voor wie zijn de lichaamsgerichte en ervaringsgerichte sessies bedoeld?
  Antwoord: Voor iedereen die een bewust, gezond en gelukkig leven wil leiden. Iedereen die onvrede, ongemak of onrust ervaart en/of merkt ergens tegen aan te lopen. Misschien doe je al aan yoga, tantra, meditatie, dans of beweging, maar dat hoeft niet. De sessies zijn ook bedoeld voor alle mensen die werken aan hun persoonlijke of professionele ontwikkeling of zich richten op hun health en wellness.

  2. Is er keus uit verschillende sessies?
  Antwoord: Ja, ik bied bijvoorbeeld Body de-armouring sessies aan, waarbij ik druk op 'pijnpunten' over het hele lichaam. Dat werkt openend en bevrijdend. Een ander soort sessies zijn de Body re-connection en Body re-sourcing sessies, waar we vooral het naar binnen brengen van je eigen aandacht gebruiken. Deze sessies zorgen ervoor dat je meer in verbinding met je lijf komt, je behoeften en emoties, je basis en je centrum. Weer een ander voorbeeld is de Body trauma-release waar we vooral met ademhaling, aangevuld met beweging en aanraking, bezig gaan. Met Body trauma-release laad je jezelf op met nieuwe energie(prikkels) om vervolgens oude spanningen en blokkades (ontwikkelingstrauma) los te laten.

  3. Wat heb ik aan al deze lichaamsgerichte en ervaringsgerichte sessies?
  Antwoord: Deze sessies zorgen dat je blokkades en barrières in je 'bodymind' kan verwerken. Tegelijkertijd brengen ze meer leven, gevoel, rust en openheid in je tot stand. Je gaat functioneren met meer en meer bewustzijn (helder en kalm) en meer en meer energie (moeiteloos en vreugdevol).

  4. Waarom bestaan er trajecten met meerdere sessies?
  Antwoord: Wil je écht vooruitgang maken in een bepaalde richting of op een bepaald gebied? Dan is een traject van meerdere sessies aan te raden. Natuurlijk kun je altijd besluiten om na de eerste sessie niet verder te gaan. Een compleet traject beslaat zo'n twee a vier maanden. In die periode kun je toewerken naar het verwezenlijken van je vooraf vastgestelde intentie of wens.

  5. Welke kleding draag ik tijdens het ontvangen van sessies?
  Antwoord: Veel lichaamsgerichte en ervaringsgerichte sessies kun je in kleding ontvangen. Makkelijk zittende kleding is aan te bevelen (bijvoorbeeld een yoga-outfit, sport-outfit, legging, hemdje, t-shirt). Bij body de-armouring sessies en sessies met fascia-werk of massage kan ook op de huid gewerkt worden, waarbij je alleen een slip aanhoudt. Vrouwen kunnen eventueel ook een topje of hemdje aandoen.
  NB. Per sessie bespreken we vooraf wat je grenzen zijn als het gaat om lichaamsgebieden die je niet aangeraakt wilt hebben.

  6. Heb je tips voor de tijd voorafgaand aan en na afloop van een lichaamsgerichte sessie?
  Antwoord: Houd tijd (circa 2 uur) vrij voor jezelf, vooraf en achteraf. Sta stil bij wat je wilt en wat je lichaam nodig heeft.

  7. Zijn er contra-indicaties, d.w.z. situaties waarin het beter is om geen sessies te boeken?
  Antwoord: De lichaamsgerichte sessies raad ik af bij zwangerschap, recente (zware) operaties, ernstige psychische aandoeningen en ernstige fysieke klachten.