Hoeveel meer geluk, gezondheid en groei zijn mogelijk?


Met meer bewustzijn en meer energie kunnen we voorbij gaan aan onze bekende en beperkte bodymind-patronen. Via een innerlijke TOPconditie (mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel) kunnen we steeds meer geluk, gezondheid en groei, oftewel meer welzijn, ervaren.

Voluit leven, volop genieten, vol gemak presteren.
De vraag is, waarom we geen buitengewoon of bovengemiddeld welzijn zouden kunnen hebben. Willen we dat niet? En; hoe kan het vervolgens nóg beter? Dit vraagt erom voorbij te gaan aan onze standaard body-mindpatronen door meer bewustzijn en meer energie.

Individuele sessies, groep events en praktijkoefeningen ondersteunen je bij een bewuste, gelukkige en gezonde levensstijl. Je bouwt steeds meer vitaliteit, effectiviteit, flexibiliteit, intimiteit, sensitiviteit en positiviteit op. Hierdoor leer je ook om te gaan met je 'schaduw'zijden en leer je 'negatieve' emoties te verwerken.

Leven vanuit je ware zelf met begrip voor je valse zelf.
Voor meer geluk, gezondheid en groei is het goed onderscheid te maken tussen ons 'valse zelf' en ons 'ware zelf'. Het ‘valse zelf’ (limited self) is onze ‘ik-kramp’. Hiernaast bevindt zich ons ‘ware zelf’ (awakened self) als onbegrensd potentieel.

Het ‘valse zelf’ is niet slecht of fout, het leidt evenwel tot reactief en beperkt functioneren. Lichaamsbewustzijn en zelf-regulering helpen om onze ego-patronen te herkennen en er los van te komen. Het ‘ware zelf’ (onze essentie, kern, ware aard) is gericht op zingeving, groei, liefde, vreugde, gezondheid, integratie en verbinding. Met BrightInnerBody laat je je 'ware zelf' meer tevoorschijn komen.

Ons algehele welzijn omhoog.
Wat begon als persoonlijke ontwikkeling wordt steeds meer natuurlijke vooruitgang, als onze bewustzijnsniveaus en energieniveaus toenemen. Een innerlijke TOPconditie (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) brengt ons ultiem welzijn. Lees wat David Hawkins schrijft in ‘Power vs Force’ (2012):
"Great effort is required to escape from the familiar gravity of lower attractor fields and to move to the influence of higher fields of consciousness and energy. One must have reached an energy field of 200 (Reason) in one’s own inner development. Lingering within the influence of fields below entails a real danger of becoming so deeply entrained that one cannot escape. Truly wellbeing can be said to begin at a calibrated level of about 500 (Love) and than continue on to infinity. The higher the level of these states, the greater its power to reprogram the subject’s entire life. The high states that people seek, by whatever means, is in fact the experience of their own inner being, inner essence (higher Self). It is not created from something ‘out there’ (such as a guru, music, drug, lover and so forth). At the consciousness and energy level of 600 (Peace), ordinary thought ceases. This state is the peace beyond all understanding. The ‘me/you’-duality and consequent illusion of separation disappear. To seek the levels of 700 to 1000 (Enlightenment) is to seek entrainment with the most powerful attractor fields."

Infographic

Bovengemiddeld welzijn: van contractie naar expansie.
Gebruik individuele sessies en groep events van BrightInnerBody om meer van het leven in en om je te genieten. Ga van disharmonie naar harmonie, van pijnlichaam naar vitaallichaam en van contractie naar expansie. Mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel ziet dit er ongeveer als volgt uit:
1. Een vol hoofd produceert continu overtuigingen en oordelen. Vanuit een open mind zijn we gericht op het grotere geheel, op het hier en nu en ons gewaar van de voortgaande gedachtenstroom zonder erin mee te gaan.
2. Een bedrukt hart houdt (oude) pijn, kwetsuren en sentimenten vast. Vanuit een open heart kunnen we meer in contact zijn met onszelf, anderen, de situatie en onze omgeving.
3. Een gespannen buik/bekken overleeft op basis van angsten en behoeften. Vanuit een open will vertrouwen we, zijn we (ongedwongen) aanwezig bij wat zich afspeelt en aandient en komen we spontaan in actie.
4. Een verkrampt wezen bekommert zich uitsluitend om zichzelf en de eigen verworvenheden. Vanuit een open being ervaren we alles als één organisch geheel en is alles en iedereen van waarde.

Vragen, adviezen en informatie?

Over ons

BrightInnerBody biedt onder andere Body de-armouring sessies aan. BrightInnerBody verzorgt voorts workshops en trainingen met aandachtoefeningen, beweging, chakra- en ademmeditaties.

sessies & events

KvK 70602115 | Bilthoven | omgeving Utrecht