Hoeveel meer geluk, gezondheid en groei zijn mogelijk?


Met meer bewustzijn en meer energie kun je voorbij gaan aan bekende en beperkte bodymind-patronen. Ervaar meer welzijn in je leven en in je werk door de lichaamsgerichte en ervaringsgerichte therapie, coaching en training van BrightInnerBody.

Voluit leven, volop genieten, vol gemak presteren.
De vraag is, waarom we geen buitengewoon of bovengemiddeld welzijn zouden kunnen hebben. Willen we dat niet? En; hoe kan het vervolgens nóg beter? Dit vraagt erom voorbij te gaan aan onze standaard bodymind-patronen door meer bewustzijn en meer energie.

Individuele sessies en praktijkoefeningen ondersteunen je bij een bewuste, gelukkige en gezonde levensstijl. Je bouwt steeds meer vitaliteit, effectiviteit, flexibiliteit, intimiteit, sensitiviteit en positiviteit op. Hierdoor leer je ook om te gaan met je 'schaduw'zijden en leer je 'negatieve' emoties te verwerken.

Leven vanuit je ware zelf met begrip voor je valse zelf.
Voor meer geluk, gezondheid en groei is het goed onderscheid te maken tussen ons 'valse zelf' en ons 'ware zelf'.

Het ‘valse zelf’ is onze ‘ik-kramp’, met herhalende denk- en leefpatronen. Het ‘valse zelf’ is niet slecht of fout, het leidt evenwel tot reactief en beperkt functioneren. Hiernaast bevindt zich ons ‘ware zelf’ als onbegrensd potentieel. Het ‘ware zelf’ (onze essentie, kern, ware aard) is gericht op zingeving, groei, liefde, vreugde, gezondheid, integratie en verbinding.

BOEK JE SESSIE

Lichaamsgerichte therapie, coaching en training

Of lees meer over de sessies →

Ons algehele welzijn omhoog.
Wat begon als persoonlijke ontwikkeling wordt steeds meer natuurlijke vooruitgang naar ultiem welzijn, als onze bewustzijnsniveaus en energieniveaus toenemen. Lees wat David Hawkins schrijft in ‘Power vs Force’ (2012):
"Truly wellbeing can be said to begin at a calibrated level of about 500 and than continue on to infinity. The higher the level of these states, the greater its power to reprogram the subject’s entire life. The high states that people seek, by whatever means, is in fact the experience of their own inner being, inner essence (higher Self). It is not created from something ‘out there’ (such as a guru, music, drug, lover and so forth)."

Infographic

Bovengemiddeld welzijn: van contractie naar expansie.
Gebruik de lichaamsgerichte sessies, coaching en training van BrightInnerBody om meer van het leven te genieten. Ga van disharmonie naar harmonie, van pijnlichaam naar vitaallichaam en van contractie naar expansie. Meer lichaamsbewustzijn en meer levensenergie staan centraal bij het kunnen ervaren van bovengemiddeld welzijn (geluk, gezondheid, groei). In welke richting zou jouw leven zich dan kunnen bewegen? Wat is je verlangen, behoefte en/of wens? Wat houd je tegen, wat zijn jouw blokkades? Welk 'vasthoud'-patroon of -patronen (holding-together, -on, -up, -in of holding-back) zitten jouw welzijn in de weg?

Ontwikkelingstrauma en ontwikkelingspotentieel.
Ontwikkelingstrauma en ontwikkelingspotentieel hebben we allemaal. Als foetus, tijdens de geboorte en in de baby, kleuter- en peutertijd zijn we kwetsbaar en afhankelijk van anderen. In deze vroege ontwikkelingsfasen hebben we genoeg onplezierige en pijnlijke ervaringen te verdragen. Onze verdediging en aanpassing om te overleven, nemen we mee in ons latere leven. Dat verhindert ons om ten volle te leven. Onze aangeboren levensdrang stuwt ons richting de ontwikkeling van het potentieel dat in het trauma opgeslagen of opgesloten is. Tijdens de lichaamsgerichte en ervaringsgerichte sessies volg je je eigen ont-wikkelingsproces.

Vragen, adviezen en informatie?

Over ons

BrightInnerBody biedt trajecten en sessies aan met Body de-armouring, Pelvic-Heart integration, Body re-connection en Body re-sourcing.

KvK 70602115 | Utrecht e.o.